จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมลองพิสูจน์ลายนิ้วมือ!?

ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศนึงที่ใส่ใจการพัฒนาศักยภาพเด็กมากๆ ถ้าเดินไปตามร้านหนังสือในประเทศญี่ปุ่นจะเห็นหนังสือสร้างเสริมพัฒนาการเด็กค่อนข้างหลากหลาย และหนังสือเหล่านี้ขายดีมากๆ และเป็นที่ต้องการของเหล่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่อยากจะหล่อหล่อมให้ลูก มีอัจฉริยะทั้งด้านปัญญาและอารมณ์