PRESS

book japan salaryman kinokuniya paragon

งานเปิดตัวหนังสือ
“JapanSalaryman เป็นได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือน”
@Kinokuniya สยามพารากอน
5-7-2015

สัมภาษณ์ออกรายการ JAPANMASE (เจแปนมาเสะ)
ในช่วง LIFE! กับคุณจักร
พิธีกรรายการ Doki Doki Japan! ทางช่อง 9 MCOT
5-7-2015
https://www.youtube.com/watch?v=UBSenjmiu2Q

สัมภาษณ์ออกรายการ Lightning Talk
กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง  “มนุษย์เงินเดือนญี่ปุ่น
กับแรงบันดาลใจของคนวัยทำงาน” :ช่อง3 Family
https://www.youtube.com/watch?v=bwQYjzaV5y8

สัมภาษณ์ออกรายการ The Daily Dose
“จากเพจสร้างแรงบันดาลใจ สู่หนังสือ
Japan Salaryman” : Voice TV
https://www.youtube.com/watch?v=CGsWbl_uK5Q

Newspaper Japan Salaryman

สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์มติชน
“ซาลารี่แมน แบบฉบับเจแปน และมืออาชีพ”
ฉบับวันอาทิตย์ 17 พ.ค.15
อ่านบทสัมภาษณ์เต็มได้ที่นี่